קואורדינציה 1, שיעור דרמה,

תרגיל תאום קבוצתי.
חימום, ריכוז, תיאום קבוצתי
מתאים גם לבימוי קבוצות גדולות על הבמה

עמידה במעגל
לפי קצב אחיד, כניסה משותפת של כולם לתוך המעגל עם רגל ימין וחיבור רגלים.
יציאה עם רגל ימין וחיבור רגלים
וזאת עד שמושגים דיוק קבוצתי. לאחר מכן הגברת הקצב.

הליכה של צעד ימינה, חיבור רגלים, חזרה וכינסה למעגל וכינסה ויציאה ממנו. באותם דגשים.

כנע"ל שני התרגילים עבור רגל שמאל.

חיבור בין ימין ושמאל בתרגיל המורכב ביותר

הערה: על כל משתתף לשים לב למשתתפים המעגל כולו ולאו דווקא לרגלים