דמות 6

דמות .6

שני משתתפים, כל אחד בוחר לו דמות.

תוך כדי דיבור הנעשה בצורה עקיפה, על כל אחד מהמשתתפים לנחש מיהי הדמות השניה.