מספרי סיפורים - מפגש 1

סיפורים 1

בילהה הדגישה שכל אחד בא לפה רק בשביל עצמו, ושיפיק את המקסימום בשביל עצמו.

ומה שאחרים רוצים שהוא יהיה, אז הוא יהיה.