חששות מסיום:


תרגיל פרידה

כל משתתף מקבל פתק שעליו כתוב הסוף הוא ההתחלה של...
כל אחד מוסיף וכותב מספר שורות.
לאחר מכן אוספים את הפתקים, מחלקים וקוראים אותם בצורה פומבית.
כל אחד קורא פתק של משהו אחר.
המסר: פחד וחששות הופכים למילולים ומעובדים.