שיעור דרמה מספר 2 

א
.1שיחה.
.2הסבר מהו תאטרון: שמש תאטרון.
.3חזרה על משחק שמות מהשעור הקודם.

ב.
.1למידת המושג פריז.
.2התנסות בסגנונות הליכה שונים תוך שימוש בפריז:
צעדים איטים, מהירים, גדולים, קטנים,
.3הליכה מיוחדת למצבים שונים: הליכה ברחוב סואן, הליכה לסרט, הליכה לבית הספר וכד'

ג.
חלוקה לזוגות ותרגיל מראה.

ד.
בזוגות, התלמידים יכינו סיפור בתנועה ויציגו אותו. )עד שלוש דקות להצגה(.
הסבר מהו תפקידו של הקהל בשעורי דרמה, ולימוד המושג ביקורת בונה.

ה. סיכום.