בימוי - מושגים

מושגים:

מחזה דידקטי: שם את היעוד החברתי רעיוני למטרה

פרולוג:
קטע מודפס.
קול המספר- קרין.
פתיחה לפני הכניסה.

אינטרפיטציה:
פירוש. נימה אישית, נגיעה אישית, נקודת מבט אישית.
או שמוצאים את הנגיעה האישית או שממציאים את הנגיעה האישית.
הנגיעה האישית קשורה לרמת האמת שלה.

סגנון נטורליסטי: זרם חברתי שמטרתו להעלות את הבעיות של השכבות הנמוכות בצורה כמה שיותר מציאותית
על הבמה )מובא החפץ בעצמו(.

סגנון סוריאליסטי: משתמשים במרכיבים אמיתיים בהקשרים שונים.