בימוי - עבודה עם חפץ

עבודה עם חפץ.

לומדים לחזור על פעולה פשוטה עם חפצים פשוטים מחיי היום יום שניתן להביא אותם לכיתה.
.1פעולה עם החפץ.
.2פעולה מדומה ללא החפץ.
.3עיבוד הפעולה עם טקסט.
.4עיבוד הפעולה עם שינוי גודלו של החפץ.
אפשרות נוספת : לארגן לעצמי, בשביל להסביר לאחרים, הפעלה ו/או שימוש בחפץ המוגדל ל 4או יותר אנשים.
.5להציב 4או יותר דמויות משמעותיות )ראליסטי או אווירה( בזמן פעולה עם החפץ המדומה.
א. משתמשים בחפץ יחד אתי.
ב. נימצאים סביבי.