שיעור בימוי 3 - הכנהציוד:
שרפרף
מפה מצ'וקמקת.
 7נרות נשמה
 2חבילות גפרורים
מצית
נייר שיסמל את התמונה.
)שני כיסאות ישיבה שנמצאים בחדר(.

מקום: צריף, רעועה, שלא ברור למי הוא שייך.
זמן: אחרי הצהרים ערב, בערך שעה שש, יום חורף לא גשום. מחשיך מהר.

דמויות
דמות א- רמי, )אני(, אופנוען, שמבין יותר מחברו בסיאנס,בגיל 24
דמות ב- יצחק,     , אופנוען, שיותר מפחד מחברו.בגיל 22

סיפור
אבנר חבר משותף שלהם נפטר, והם מנסים להתפלל עבורו, ולעלות את נשמתו.

מיזנצנה

) רמי נכנס, עוצר לפני הכניסה, מתבונן בבית, וניכנס ויושב על הכיסא.
פותח את המפה, מנשק כל נר נשמה שמוציא מסתכל למעלה. ומניח אותו על השולחן.
לבסוף מוציא את הגפרורים, עומד ומוציא את התמונה מהכיס. נותן נשיקה לתמונה מסתכל למעלה, יושב ומתחיל להתפלל(

אחרי כמה שניות ניכנס יצחק. ונותן לו מכה קלה בכתף. לרגע רמי ניבהל, הוא מסתובב לאחור, ורואה שזה יצחק לוחץ לו את היד שיצחק עדיין מאחוריו וחוזר לתפילה.
יצחק הולך לכיסא שלו.
רמי מגיש ליצחק את הגפרורים, והוא מדליק את הנרות שאת הגפרורים הוא שם על הרצפה(. רמי שם את התמונה באמצע.

)מעכשיו הוא מנסה לחקות במידה מסוימת את רמי באיך להתנהג(.

יושבים משולבי ידיים,
יצחק: שמעתי רעש
רמי: אני לא שמעתי כלום )לוקח לו את הידיים ויחד משלבים אותם מעל הנרות(.
תפילה.
יצחק: יש מישהו ליד הדלת
רמי: מי אתה חושב שיבוא בשעה כזאת. )מורידים את הידיים ביחד לצדדים )עדיין יד ביד(. תוך כדי דיבור(.
חוזרים לתפילה.

יצחק: )בקול מתכתי( אני לא חושב.
רמי: )קם בפתאומיות( אני הולך לבדוק.
יצחק: )עוצר אותו וכמעט צועק( לא חוזרים, ממשיכים להתפלל, אולי תוך כדי התבוננות בתמונה.

מתבוננים למעלה
יצחק: למה
רמי: ש... תן לשמוע. )הכוונה כאילו את הקול מלמעלה(.

פריז.