שיעורי בית

שעורי בית למפגש השלישי

להכין סצנריו

סיטואציה, פעולה ופרטנר מדומה שמעורבים בה שני מרכיבים timeו .weight

פעולה מרכזית ושלוש תת מטרות.

להתייחס לקצבים שונים.

להחליט על הסיטואציה, מי נימצאים שם. מהי מערכת היחסים. איפה זה קורה.

בדוגמא של יורם.

מטרה 1להשפיל אותם, להעיר אותם.

מטרה 2לפקוח להם את העיניים. (מצב יותר רגוע, פנייה ל .)space