דמות 10: אימפרוביזציה לפי אותיות.

דמות .10

אימפרוביזציה לפי אותיות.

.1שני משתתפים יושבים על כיסאות זה מול זה.

.2הראשון חייב להתחיל את המשפט שלו מהאות א, השני מחזיר לו משפט באות ב

וכך הלאה.

הערות:

יש לתת זמן למשתתפים להגיב.

המנחה יכול לתת את האותיות.