סטטיסטיקה פרק 1

סטטיסטיקה.

מטרה: דגש על הבנת הצד האיכותי.

עבודת סיום: הצגת שאלה, בחירת מידגם, חיבור שאלון, אירגון נתונים, סיכום בעזרת מדדים שונים.

)19שלבי המחקר הסטטיסטי:

א) הצגת השאלה: תמיד על אוכלוסיה מוגדרת.

ב) תיכנון המחקר: כיצד לאסוף את הנתונים.

ג) איסוף הנתונים: מהאוכלוסיה או מכל המדגם.

ד) אירגון הנתונים בטבלה או בכל דרך נוחה.

ה) סיכום הנתונים באמצעות מדדים שונים. ( ממוצע טווח וכד').

1

א) הצגת השאלה נעשית תמיד על אוכלוסיה מוגדרת:

אוכלוסית הנמלים, כל הילדים בבית הספר (תוכנית טלוויזיה אהובה, אוכל טעים במסעדה הזאת, ...,

ב) תיכנון המחקר: שאלון, צפיה.

ב) כיצד לאסוף את הנתונים: מדגם, כל האוכלוסיה:

אבל אינני יכול לספור את כל האוכל במסעדה (שהייתי ילד קטן יכולתי עכשיו אני כבר שבע).

לבדוק את כל הגפרורים האם הם שמישים.

הגובה הממוצע של כל הילדים בשיכבה- מהו המידגם (הכיתה).

לעומת זאת לעתים אפשר לקחת את כל האכלוסיה: שמות של הילדים שמזל גדי הוא המזל שלהם.

* כמה עטים בכיתה מחודדים. לעומת בכל בית הספר בשיכבה שלנו.

נושאים בנושא מדגם: עלינו לוודא שהמדגם יהיה מיצג.

*) מדגם מוטה: זהו מידגם הלקוח רק מחלק אחד של האוכלוסיה.

*) גודל מידגם.

הארה: בכל בעיה סטטיסטית יש יסוד אי ודאות: האם המידגם בטוח: האם בטוח שזה כך ?

*************

דודיק הוא ממש טיפוס חקרן, תמיד יש לו שאלה.

שיש לו שאלה, ואין מי שיענה בסביבה, הוא מוצא מקום שקט, עוצם את העינים נושם שתי נשימות עמוקות ואז מופיע אנטילופה.. שעוזרת לו. לפעמים היא מציירת ציורים לעתים נותנת רמזים, ולעתים רק מחיכת ומחכה שדודיק בעצמו יגיע לתשובה.

כן אני רוצה ללכת לעולמות משונים לעולמות אחרים.