פגישות יהודים ערבים - 4

פגישה כפר סבא

*

.1
משחק שמות: השם שלי, מי בחר לי אותו ומהי המשמעות שלו.
בלון, להגיד שם לזרוק ולתפוס בלון.

.2
א. כל אחד ממציא 5שאלות שהוא רוצה שישאלו אותו כדי שיכירו אותה בצורה הכי טובה ) מבפנים(.

ב. חלוקה לזוגות וכל אחד שואל את השאלות שהיה רוצה שישאלו אותו את השני.
) 5דקות לכל אחד(.

ג. במליאה יש לתאר את החדר אחד של השני

.3
משחק הכיסאות מורידים כיסאות, המטרה היא כמה שפחות כיסאות.