העין הפנימית / פיתוח דימיון


.1כמו בתרגיל האוזן הפנימי. מדמינים משהו ומשלימים לו את הפרטים: הנה שורש מה אתם רואים ( שורש, עף ענף).

.2מה רואים בעין הפנימית, למה זה דומה ?: ליצן, מפלצת, אריה..

.3מראים צמח ועכשיו תדמינו איך הוא נראה לאור הירח..

.4ספרו את סיפור גידולו מאז היה גרעין קטן בתוך האדמה.

ואפשר להוסיף לסיפור קול תיפוף או מנגינה מתאימה.

.5חלוקה לזוגות א ישחק את השורש של הצמח ו ב ישחק את העלה או הגבעול. להמציא שיחה בין השורש לפרח. (ביחד כל הכיתה).