גילאים / זמן עבודה מומלץ/ מספר משתתפים

הגיל/ זמן עבודה/ מספר משתתפים

גן - גן חובה / חצי שעה / עד 15 משתתפים
גן חובה עד כיתה ב / שלושת רבעי שעה/ עד 20 משתתפים
כיתה ג' עד כיתה ו / 1.5 שעה 1 עד 20 משתתפים

נוער עד מבוגרים / שעתים / עד 20 משתתפים
מבוגרים / שעתים וחצי עד שלוש / 15-20 משתתפים