בימוי - רישום מיזנצנה

רישום מיזנצינה.
.1רישום מילולי- במאי, שחקן.
.2רישום גראפי- במאי, שחקן.
.3סימון לתאורה- במאי.
.4סימון לסאונד- במאי.

ביט: זהו שינוי בסיטואציה או בנושא או התפתחות מאד רצינית בסיטואציה או בנושא.
הביט יכול להיות קצר ויכול להיות מאד ממושך.
רצוי לתת לכל ביט שם.

פרוש הביט יכול להיות פוקוס לשחקן.
פירוש הביט יכול להיות פוקוס לתאורה.
פירוש הביט יכול להיות פוקוס לסאונד.

לגבי השחקן שינו הביט פירושו תמיד פוקוס.

הביט של הבמאי כולל את הדמויות המנוגדות.
הביט של השחקן כולל רק את עצמו.