דמות 4: תרגיל תקשורת, תרגיל עיתונים


המנחה מביא תמונות הגזורות בנפרד מהכותרת שלהם הגזורות בנפרד מהכתבות המצורפות לתמונות.

כל קבוצה מקבלת תמונה או כתבה או כותרת.

כל קבוצה עורכת אימרוביזציה לפי המידע שקיבלה.

בסוף "מחברים" בין החלקים השונים

דיון: תקשורת