פגישות סובלנות פרשת קסטנרמר ישראל קסטנר היה מנהיג קהילת יהודי הונגריה בימי מלחמת העולם השנייה )תקופת השלטון הנאצי(.
הונגריה היתה ארץ ששיתפה פעולה עם הנאצים. היא נכבשה רק בסיומה של המלחמה כשהנאצים נחלשו וניראה
היה שהם עומדים להפסיד בקרב מול כוחות הברית.
כאשר כבשו הנאצים את הונגריה הם הציעו עסקה למר ישראל קסטנר שהיה מנהיג קהילת יהודי הונגריה בימי
מלחמת העולם השנייה,
העסקה היתה משאיות תמורת דם.

העסקה שהנאצים הציעו לקסטנר היתה שהם יתנו הזדמנות לחלק קטן מיהודי הונגריה לברוח וזאת מבלי שיפגעו
בהם לרעה ובתמורה ייתן להם קסטנר אספקה צבאית וציוד שהצבא הנאצי היה זקוק לו בדחיפות על מנת שיוכל
להמשיך להילחם.

קסטנר התלבט:
מצד אחד הוא ראה בעסקה זו הזדמנות להציל לפחות חלק מיהודי הונגריה. וזאת אחרי שהוא ידע מה קרה
ליהודים בארצות אחרות )הם נרצחו(.

מצד שני הוא חשש לחזק את הצבא הנאצי ההולך ונחלש )החשש שלו שהציוד שהוא יספק ישומש לרציחת אנשים
נוספים, ועשוי לסייע לנאצים לנצח במלחמה(.
כמו כן היתה לו בעיה לבחור מי מהקהילה ינצל ומי יומת.
בנוסף הוא התלבט האם הנאצים יקיימו את חלקם בהסכם וישחררו את חלק מהיהודים כפי שהתחייבו, או שמא הם
יקחו את האספקה הצבאית ולא ישחררו לבסוף את היהודים.