פגישה סובלנות ארץ הזולבולואים:

ארץ הזולבולואים:


בארץ הזולובולואים ישנם רוב גדול של אזרחים זולואים ) 60אחוז(,
ומיעוט של אזרחים בולואים ) 40אחוז(.

לזולואים יש שיערות בצבע כסף. ולבולואים יש שערות בצבע סגול.
הזולואים מדברים בשפת זולו, והבולואים מדברים בשפת בולו.
ראש הממשלה הוא משבט הזולו.

בפנימית זולבולה ישנם רוב של חניכים בולואים.

משימות:

א. עליכם לקבוע באיזו שפה ידברו ילמדו בפנימייה. ולמה.

ב. הזולואים אוכלים סטיקים )בעיקר הודו(, אך אסור להם לאכול דגים.
והבולואים אוכלים דגים)בעיקר סלומון(, אך אסור להם לאכול סטיקים.
מכיוון שבפנימייה יש רק מטבח אחד, עליכם לקבוע איזה אוכל יאכלו חניכי הפנימייה.
ג. יום המנוחה של הזולואים חל ביום שלישי.
יום המנוחה של הבולואים חל ביום שני.

על פי החלטת הממשלה, יש ללמוד 60שעות בשבוע. באיזה יום יחול יום המנוחה )אם בכלל(.

ד. לפי חוק הזולואים על הבנים ללבוש ג'ינס שחור ולחבוש כובע. ואילו לפי חוק הבולואים על הבנים ללבוש ג'ינס
ירוק ולקלוע צמה בשער.
חניך אחד משבט הזולו החליט להתלבש בג'ינס ירוק וקלע צמה.
כיצד יש לנהוג בחניך זה.