שיעור דרמה מספר 4


מטרת השעור: למוד מהו קונפליקט, תחילת עבודה על דמות.

א.
.1שיחה.
.2תרגילי חימום:
הליכה בחדר בצורות שונות כפי שנילמד בעבר.

נליכה בחדר לפי דמויות סטריוטיפיות