תאור הדמות בפי המחזאי


עמוד ,14
ביף קשיש בשנתים מאחיו, הפי.
הוא בנוי כהלכה, אך כרגע הוא נראה תשוש מעט, ופחות בטוח בעצמו.
הוא הצליח פחות מאחיו, וחלומותיו נועזים יותר, אך מקובלים פחות מאלה של אחיות.