הדרכה לחונכי פרח - הסבר המודל של ארבע דרכי התמודדות עם מציאות בלתי רצויה של תלמה בר-אב

הסבר המודל של ארבע דרכי התמודדות עם מציאות בלתי רצויה של תלמה בר-אב
הערה: יש להגדיר את הבעיה הספציפית איתה אני מתמודד כעת.

.1לנתק ולהתנתק

לעזוב, להפסיק להיות במקום הזה.

דוגמאות
אם הילד איחר, וזה מעצבן אותי, אני אומר לו סתם אהלן ומסתיר את הכעס שלי, )מתנתק מהמציאות הבלתי
רצויה(.
הילד מעצבן אותי, מפריע לי, אני עוזב אותו והולך.

הערה: בכל מיקרה של ניתוק, המנתק רואה את האדם השני, ודרכי התנהגותו כעובדה שאיננה ניתנת לשינוי.

הניתוק בא מתוך החלטה שעם המציאות הזו אינני מוכן יותר לחיות.

הערה: אם בוחרים בתהליך זה חשוב גם לנתק )לעזוב( וגם להתנתק )להפסיק לבוא בטענות עקיפות על מה
שקורה בהעדר המנתק(.

רווח:
* ניתוק ממרכיבי המציאות הבלתי רצויים )הילד לא מפריע לי יותר(.
* פתח לבניית מסגרות חדשות )מציאת עבודה שיותר מתאימה לי, ילד אחר(.
* נטילת אחריות על החיים.)אני מחליט בעבור עצמי(.

* תחושה רווח אופטימיות )התנתקתי מהילד הזה, אני מרגיש טוב יהיה לי ילד אחר יותר טוב(.
* קץ לשחיקה)אני מרגיש יותר טוב עם עצמי(.

מחיר:
* ניתוק ממרכיבי המציאות הרצויים )לקבל שכר על העבודה הזאתי(.
* פגיעה באנשים אחרים )בילד לדוגמא, שחושב תמיד עוזבים אותי(
* סכנה אכזבה )אני מאוכזב מעצמי שלא עמדתי באתגר הזה(.
* ויתור על הביטחון שבמסגרת הקיימת )אני כבר מכיר את העבודה הזאתי, אני כבר מכיר את השיגעונות של
הילד הזה(.


.2לקטר, לא לעשות כלום

אמירות לדוגמא:
" זו הפעם האחרונה שאתה מאחר".
" זו הפעם האחרונה שאתה זורק לי את המחברת".

הסבר: מרגישים שמנסים לשנות את המציאות עושים את זה בדרך של הטפות מוסר, תחנונים, נזיפות. מרגישים
שמחנכים את האחרים.
דבר שמעיד שמסרבים לראות את המציאות כמו שהיא.

* הבלטת עליונות המתלונן. )הוא לא מצליח בגללו, הוא מצליח בזכותי(.
המציאות הבלתי רצויה מספקת אליבי לכל כישלון ומחדל.
מכן נובע שאין צורך לנקוט יוזמה..
יש מעין התמכרות לקיטורים.

רווח
* הביטחון שבישיבה באפס מעשה )מרגישים שעושים ומחנכים, ואומרים לכולם מה לא בסדר אבל לא עושים שום
דבר(
* עליונותו של הצודק תמיד. )אני תמיד בסדר, הוא לא מבין בגללו(.

* ה"אליבי" שב"אילו" )אילו היית מפסיק לאחר היית לומד יותר. אילו הרכז היה שומע בקולי..(.
* החופש מנטילת אחריות על החיים )לא לעשות שום דבר עם הפרעות הילד, הוא ימשיך כך, ואני לא חייב
לעשות עם זה דבר(.
מחיר
* שחיקה מתמדת.
* דפוס חוזר של תלונות ואי עשייה.
* אין מוצא.
* ייאוש, דפוס חוזר ומיגע של תקוות ואכזבות.
* אטימות מצד הסביבה, שעמום )אין לאחרים כוח יותר לשמוע(.


.3לשנות את המציאות
שינוי התנהגות השני,
יש מנצח ומנוצח
יש אגרסיביות
האדם חש שהוא יודע יותר מאחרים.


לעתים האופציה הזאתי היא כן טובה, למשל לקביעת גבולות.
התייחסות בהוויוריסטית. , )אם תגיע בזמן נשחק כדורסל, אם תאחר נלמד כל הזמן(.


אפשר לנסות את הדרך ואם היא לא עובדת אז להשלים עם המציאות הזאתי ולא לשנותה.אפשר לדבר על ההבדל בין אמפטיה והזדהות.
אפשר לדבר על תהליכי שינוי עמדה.בהקשר שאנחנו רוצים לחנך למשהו.
ההפנמה, הזדהות, ציות.

התרצות- יכולתו של סוכן ההשפעה להעניק תגמולים, )שוט וגזר(. )נעלמת שסוכן ההשפעה איננו(.

הזדהות- האדם מחבב את סוכן ההשפעה רוצה להדמות לו. )כוכב רוק, זרוק, משכיל...(.
)משתנה כשהאדם מוצא לעצמו קבוצה אחרת שהוא רוצה להזדהות איתה(.

הפנמה-הרצון להיות צודק ומציאותי מבוס יותר על הבנה והסכמה

אם בוחרים בדרך זאת איך עושים את זה
שלבים

.1להחליט מהי המטרה )שהילד יכין את כל שעורי הבית(
.2לבדוק את המציאות שאותה החלטנו לשנות.
.3לחשוב על דרך פעולה מבוקרת: מהם האמצעים היעילים ביותר שיביאו אותנו למטרתנו. )אם תכין את שעורי
הבית, נשחק כל פגישה שלנו(.
.4לבדוק היטב מהו המחיר ומהו הרווח בדרך שבחרנו בה. )זה יכול לעבוד, אבל הילד עלול לכעוס עלינו, ולשנוא
אותנו(
.5לקבוע פרק זמן רצוי להשגת המטרה. )חודש(.
.6מידי פעם לבדוק האם אנו מתקרבים למטרתנו, ואם לא - אולי שי צורך לבחון מחדש את האמצעים ואת
המטרות.


רווח במקרה של הצלחה
* השגת המטרה הרצויה.
* הרגשת שליטה באדם או במצב.
* שינוי המצב.
* שינוי התנהגות האדם השני.

מחיר במקרה של הצלחה
* דיכוי ומתח של הנשלט והמכוון.
* ויתור על שיתוף פעולה והדדיות

רווח במקרה של אי הצלחה
* מיצוי האמצעים בדרך לפתרון הבעיה בדרך זו.
* דלת פתוחה לחיפוש דרכים חדשות

מחיר במקרה של אי הצלחה
* כישלון.
* תחושת שחיקה ובזבוז אנרגיה


.4ללכת עם המציאות, או לשחות בים

זוהי אלטרנטיבה קשה, אבל גם המצמיחה ביותר.
לימוד תהליכים.
מבטא את מהות הקשר ומהות אהבה בין בני האדם.
בחיי יום יום מוצאים שזוהי הדרך שנושאת איתה את הגמול הגדול ביותר, בתנאי במוצאים את הדרך הנכונה
ליישם אותה.

ראייה של החיוב.

אין קיצורי דרך אבל יש דרך.

ללכת עם המציאות פירושה, להגיעה להכרה פנימית ועמוקה במגבלות המציאות, ולהחליט החלטה אמיתית,
לקבל אותה וללמוד כיצד לחיות איתה.

החלטה על מה שמים דגש, על הילד או על ההתנהגות שלו.
רק קבלה אמיתית שלה מציאות וההסתגלות אליה, תפתח אפשרויות חדשות ליצור קשר אמיתי. לראות את
האנשים כבני אדם.

)הסבר בדרך ההפנמה(.

השלבים בדרך זאת.

שלב א: לשים את הדגש על החיוב שבאדם או שבמציאות שבה אנו נתונים.
)שתלטן - מנהיג טבעי היודע להשיג את שלו.
לא יוצלח- רגיש
מפריע - יכולת ביטוי גדולה, כריזמטי(

ילד מתעצבן מהר- רגיל לסביבה.
ילד קשה- אתגר רציני.

שלב ב: למצוא/ להדגיש את החיוב בהתנהגות המפריעה.
הכוונה להיות אמפטי.
למה הילד מתנהג בצורה מפריעה.
- זה המקום היחידי שהוא יכול לזרוק את עצמו.
- התנהגות הזאת מרגיזה את המדריך, דבר שגורם לו להיות מובך.


אם אתה מגיב בכעס, התגובה הנגדית רק תגדיל את התסכול, חוסר האונים והכעס.


שלב ג: מעבר לגוף ראשון, או: החלטות אופרטיביות.
להחליט ולבצע במקום העיסוק המתמיד של מה השני צריך לעשות.
הכוונה להחליט אני בשיתוף עם הילד. בהסכמתו.
לשנות את ההתנהגות שלי. ולא של הזולת.

דוגמאות:
אני מגיע בזמן, ומחכה לך פה במגרש הכדורסל.
כל פעם שתירצה לכעוס וימאס לך ללמוד נצא החוצה לעשות טיול קטן.
פגישה אחת נשחק כדורסל פגישה שנייה נלמד.

רווח
* הפקת החיוב מכל מצב ומכל משבר.
* יצירת יחסים המבוססים על הדדיות.

* פתיחות למציאות, קבלת האחר.
* גילוי יכולות חדשות, לעתים בלתי צפויות.
* גילוי אפשרויות חדשות במסגרת מציאות קיימת.

מחיר
* ויתור על השאיפה שהדברים יהיו "בדיוק כמו שאני רוצה"

* ויתור על הביטחון הקיים בתלונות בלתי פוסקות
* ויתור על הביטחון הקיים במציאות הלא רצויה. )יותר נוח שהוא יפריע ואני לא אצטרך לעבוד כל כך קשה(.

סיכום ודגשים

החכמה היא לחבר את הבחירה בסיטואציה הנכונה.
)גם ניתוק יכול להיות בסדר, אבל במידה הנכונה, כלומר אחרי שנעשו הבדיקות הנכונות, וזוהי האחריות שלהם(.

כמובן שאין מטה קסמים לפתרון בעיות.

גם הבחירה באופציה הרביעית יכולה להיות ארעית.
לאחר שהתנסינו בה, והחלטנו שהמחיר גבוה מידי ואיננו רוצים לעמוד בו עוד, אפשר להחליט על ניתוק או על כל
אחת מהאופציות האחרות.


למעשה אילו הן ארבע טקטיקות להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה.
בכל מיקרה יש בחירה, אבל כדאי ללמוד על היתרונות והחסרונות של הבחירה.