משחקים יפנים.


מיועד לילדים לקראת סוף שנה.

למבוגרים כבר בשיעור השני.

א.

הצייד והניצוד.

שני משתתפים מתחלקים לצייד ונצוד.

שני המשתתפים בעיניים עצומות, נמצאים בשני פינות של החדר, הקבוצה יושבת שקטה מצידי החדר.

הצייד מנסה לצוד את הניצוד

הניצוד מנסה להגיע לקיר ממול, זה שלידו עמד הציד בהתחלה.

(הקבוצה שומרת שלא יפלו).

ב.

האוצר במערה:

חלוקה לשומר המערה ולגנב.

הקבוצה יושבת בחצי עיגול.

שני המשתתפים בעינים סגורות.

האוצר הוא המפתחות. המטרה של הגנב לגנוב את המפתחות והמטרה של השומר לשמור עליהם.

חוקים: כשהמפתחות לא בידו של הגנב אסור לשומר לנגוע בגנב

כאשר השומר נוגע בגנב הגנב חייב לשמוט את המפתחות.