בימוי, מבנה של ספר בימוי

מבנה של ספר בימוי.
.1שער
.2על המחזאי- תולדות, יחוד, השפעות.
.3על המחזה- תוכן נושא הוצג )מתי(.
.4דמויות המשתתפים בטקסט כולו והסצינה בפרט
.5סנופסיס- תוכן המחזה
.6קשר אישי שלי למחזה- מדוע בחרתי במחזה.
.7הסצינה שבחרתי- תוכן ונושא.
.8חלל במה- סצינת במה ציור והסבר.
.9חלל במה לקטע הניבחר.
.10תאורה לסצינה )אפשרי לכל המחזה(.
.11מוסיקה לסצינה.
.12תהליך העבודה עם השחקנים.
.13ביטים ושמות לביטים.
.14מיזנצינה רישום גרפי לסצינה. )תנועת הדמויות ממקום למקום(.
.15פסקול.
.16קטעי עיתונות על המחזה.
.17תילבושות, איפור וחפצים מיוחדים.
18הקונספציה והאינטרפיציה שלי.

אפשר לרשום את הטקסט ומולו לרשום פירוש וציור מיזנצינה.