שיעור בימוי, שיעור תפאורה, ענת מסנר


* הבמאי בוחר את היוצרים שיעבדו אתו )מוסיקאי, תפאורן, תלבושות...(, ורק לאחר מכן בוחר את השחקנים.

שלוש סוגי תיאטרונים
תיאטרון רפרטוארי: בוחרים מחזה, ואז מתחילים לעבוד עם הצוות. למשל: חאן, בימה, קאמרי, באר שבע, ...
תיאטרון אולם: לוקח הצגות מוכנות, עושה מנויים למספר הצגות למשל: אומנות לעם, תיאטרון ירושלים.
תיאטרון מסחרי: פשנל..

רצוי לעבוד עם התפאורן כחודש עד חודשים לפני תחילת החזרות.

כדאי לקבוע את הפגישה הראשונה עם התפאורן מוקדם ככל האפשר.


איך תיראה הבמה

סקיצות: דרך ציור.
הבעיה היא שזה רק דו ממדי.

מקט: הטוב ביותר. יש לשים לב לחלל ולקנה המידה.
חשוב לבמאי להתעקש ולראות את המקט, לפני תחילת החזרות.


לפגישה הבאה:
להכין להתייעצות סקיצות, רעיונות, של איך לפתור את התפאורה.
אפשר לבחור את ההצגה שעובדים עם הלנה, או הגדת ילדים שיש לה אלמנט ויזואלי שמעניין לעשות לו תפאורה. כדוגמת:
עמי ותמי,
בית השוקולד,
)הברווזון המכוער(,
זהבה ושלושת הדובים,
שלגיה,
הנסיך הקטן,
מלכת השלג,
בת הים הקטנה,

להכין קונספט.

להיעזר בסקיצות כדי שיהיה אפשר לדבר על זה.
לעשות קופסא של חלל, להציג את החלל הנתון.

חלל סטנדרטי:
 7מטר רוחב )מפתח במה(.
 5מטר עומק )עומק במה(.
 5מטר גובה

לעבוד עם קפה או קרון ביצוע.

א.
עבור קנה מידה של  1:20עבור המידות הנ"ל צריך:
 2יחידות של  35ס"מ *  25ס"מ.
 2יחידות של  25ס"מ *  25ס"מ
ב


ספרי שחור מחומר בניין צריך לעלות ש"ח.


אפשר להיעזר בציורים ידועים של:
דאלי,
מגריט
מירו,
פיקאסו.


לעבור עם סכין יפני עם סרגל ליד.

דבק: לעבוד עם 
בנוזל או שפופרת שקופה, או בקבוקים שקופים. לא בדבק פלסטי.
לא בסטיק.

אפשר לעבוד עם: צמר גפן
מטליות
חרוזים
גפרורים

להסביר מה כל דבר מסמל.

כדי להשתדל לשמור על פרופורציות:
כדי לצייר את הגובה בצורה נכונה, כדי לעשות בן אדם, בגובה מטר ושבעים,
) 8.5ס"מ(, ולהעמיד אותו במקט, ולעשות את הכל באופן פרופורציונלי אליו.