פגישת דרמה 2 בא.
הצגת שמש תיאטרון
הסבר שההתמקדות השנה היא על מחזה ומחזאי/ת.

ב.
הגדרת צפיות בכתיבה. )עונים על השאלות בכתיבה וכותבים כמעין חיבור(.
מהו היחס ביניהם לביני
בינם לבין עצמם.
מאיזה נקודת מבט הם מתבוננים על שעורי הדרמה )אוהב, מעניין..(.
שעור הדרמה הראשון שלי.
חווית דרמה משמעותית.
איזה פעילויות הייתי רוצה לעשות שקשורות לדרמה.
איזו הצגה צפיתי שהשפיע עליי.
איך הדרמה יכולה לעזור לי אישית.
מה אני יכול להרוויח משעורי הדרמה.

ג.
חלוקה לקבוצות.
כל אחד משתף במה שהוא כתב.
עבודה משותפת ובניית שעור דרמה אידאלי של כל הקבוצה.
הצגה משותפת של כל קבוצה את שעור הדרמה האידאלי.