תרגיל חושים -הגיל הרך.


א.

להביא חפצים אשר יוצרים רעש לדוגמא: תוף, מצלתיים, נייר, וילון..

כל ילד מקבל כלי או חפץ.

המנחה מספר את הסיפור ונותן תמונה כללית של האווירה לדוגמא רעש גלים.

הילדים יוצרים את הקולות של המקום.

מסע באמצעות סיפור מודרך של המנחה. סיפור שעובר על כל החושים.

נקודות מרכזיות לדוגמא: קבוצה מטילת, חול על שפת הים, כביש לוהט, חצץ, שדה קוצים וכד'

ב.

הקבוצה נימצאת במצוקה וחברי הקבוצה עוזרים זה לזה.

* אפשר להשתמש בקולות הילדים ולא בהכרח בכלים ואביזרים אחרים.