מנהיג במעגל / תרגיל חימום


הראשון ניכנס למעגל, מוצא לעצמו תנועה מונוטונית וחוזר עליה מספר פעמים תוך כדי תנועה במעגל.

לאחר מכן הוא נוגע באחד המשתתפים וממשיך, המשתתף שנגעו בוא קם וחוזר על התנועה שנעשתה עיי הראשון.

הראשון נוגע שוב במשהו נוסף שקם ומחקה את התנועה וכך הלאה.

לאחר שהצטרפו מספר משתתפים וכולם עושים תנועה שווה המשתתף יוזם התנועה מוחא כף ויושב כולם יושבים האחרון שאין לו מקום לשבת מתחיל תנועה חדשה.

הערות:

את התנועה המנחה יכול להפסיק.

לתנועה אפשר להוסיף צליל או מילה.