ריכוז ומהירות

הפכים:

תרגיל חימום וריכוז.

כל מה שהמנחה עושה המשתתפים עושים ההפך.

המנחה לובש כובע המשתתפים מורידים כובע.

המנחה מחזיק סיגריה בפה המשתתפים מוציאים את הסיגריה מהפה.

המנחה יושב המשתתפים עומדים.