מספרי סיפורים - 3

מפגש 3
)נערך בתאריך ,25/11/97נימשך שעה וחצי(.


א.
פעילות:
התחלקות מילולית של מי שרוצה לגבי:
מה שהיה בפגישה הקודמת, או מה שארע במשך השבוע לגבי הדברים שקרו בעקבות עשית שעורי הבית של
השבוע שעבר.
יומן מספר:
רק אחרי שעבר הזמן, ובילהה עברה לנושא הבא, החלטתי שמאוד חשוב עבורי לספר,
סיפרתי ששבוע שעבר, היתה לי בעיה עם הצינור, שמחבר, למרכז כדור האדמה, מכיוון שהוא היה גאזי, והרגשתי
שאני לא יכול לרשום עליו את השם שלי מבלי שיתפוגג.
אבל שהצבע של הצינור היה ניפלא, והלכתי אתו כל השבוע.
בלהה הציעה שאולי אני אחפש פתרונות לכך שהצינור לא יהיה כל כך פלאודי, ושאמצא פתרונות יצירתיים מה
לעשות.

ב.
פעילות
בלהה חילקה את הציורים משבוע שעבר, ואמרה שכדי שכל אחד יעשה ציור פעם בשבוע בכלל או אחרי תרגיל
הקשבה לגוף, וכך יהיה לנו מעין יומן ציורים.
עדיין לא ניתחנו את הציור משבוע שעבר.

הציעה שוב להוריד את הביקורת העצמית שלנו. והדגישה שכל אחד בה עבור עצמו ולא כדאי להתבייש.

היא קראה לכמה משתתפים לעשות שוב מול כולם את תרגיל הגראונדינג,


סיכום שעורי הבית המוצאים

לעשות פעם בשבוע יומן ציורים.
לעשות מידי יום תרגיל גראונדינג, עם ההתכופפות למטה, ודחיפה על ידי כפות הידיים.

המליצה על שלושה ספרים:
גוף נפש- דיכוואלד
אתה יכול לרפא את חייך. לואיס היי.
דרך האומן.


אמירות
כל מספר כדאי ידע באיזה מצב הוא נימצא לפני שהוא מספר. מבחינות:
פיזית
איך הוא מרגיש ברגע זה.
מה מציק לו.
מה נעים לו.

המספר הוא המרכז של הסיפור.

אוצר מין השמים. ניתוח הסיפור

אקספוזיציה של הסיפור:

* ההקדמה נותנת איזה סוג סיפור הולך להיות.
על אדם, על אירוע, על גאווה.

מבינים שזהו סיפור של בן אדם, איש מאמין.
* הסגנון זהו סיפור עם, או ממקורות יהודים.

* ישנה פעילות, היא תחילת העלילה. לומדים על האדם מדיבור על עצמו.

* סיבוך בעלילה: זהו סיבוך לא צפוי, דבר שהוא טוב למספר.
)יש לשים לב שלא לשפוט את הדמות(.

ש"ב
כל אחד יספר את הסיפור מנקודת המבט שלו.
לנתח את הסיפור השני.
להביא סיפור משלי ולנתח את האקספוזיציה שלו.