דף עבודה


לפניכם סיפור.

.1קראו אותו.

.2ענו על השאלות הבאות תוך דיון בקבוצה:

(יש באפשרותכם לשנות את פרטי הסיפור).

א. כמה דמויות יש בסיפור.

ב. מיהם הדמויות ?

ג. מה הם היחסים בין הדמויות ?

ד. מתי מתרחש הסיפור (באיזה זמן ובאיזו תקופה) ?

ה. מהו הקונפליקט המרכזי.

ו. מדוע מתרחש המעשה.

.3ודא/י שכל חברייך לקבוצה סיימו לכתוב.

.4המחיזו את סיפור המעשה.