מקום 1


סיטואציה אשר בה משתנה המקום.

לדוגמא: משולש רומנטי בתקופה: פרי היסטורי, ספארי, בדרך לים...