פגישה סובלנות

לאיזו קבוצה אני משתייך ?

מצא את חברי הקבוצה אשר עונים לקטגוריות הבאות.

משתתפים שצבע עיניהם ירוק:
________________ .1
________________ .2
________________ .3


משתתפים שנולדו באחד החגים:

________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4
________________ .5


משתתפים אוהדי ביתר ירושלים:
________________ .1
________________ .2


משתתפים המעריצים את הזמרת ריטה:
________________ .1
________________ .2


משתתפים מעל גובה מטר ושבעים:
________________ .1
________________ .2
________________ .3

משתתפים בעלי 4אחים או אחיות לפחות.
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4
________________ .5


משתתפים שנולדו בחו"ל:
________________ .1
________________ .2
________________ .3


משתתפים שאוהבים בעלי חיים:
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4


משתתפים שאוהבים שוקולד:
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4


משתתפים שאוהבים להתבודד:
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4


משתתפים שאוהבים את הצבע ירוק או סגול:
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4


משתתפים שאוהבים כלבים:
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4


משתתפים אשר אוהבים את הים:
________________ .1
________________ .2
________________ .3
________________ .4

משתתפים שאוהבים לשרוק:
________________ .1
________________ .2
________________ .3

משתתפים שיש להם תחביב מיוחד:
________________ .1
________________ .2