חפץ .1


תרגיל הכרות.

תרגיל פתיחה לנושא חפץ.

המנחה מביא מספר חפצים למשל מזלג, נורה וכד'

שם את כולם על סדין לבן וזאת על מנת לתחום אותם.

כל אחד לוקח חפץ.

כל אחד מסביר מדוע הוא לקח את החפץ הספציפי הזה.

התרגיל יכול לקחת זמן רב. (תלוי איך התבטא המשתתף הראשון).

אפשר לבקש ממשתתפים מבוגרים להביא חפצים מהבית.

אפשר לבקש מהמשתתפים להוציא חפצים מהתיק שלהם.

עבור ילדים תרגיל זה יכול להיות מבוא לשימוש בתרגיל חפץ.