בימוי - עבודה עם שחקנים :

עבודה עם שחקנים :1
אביזרים ותלבושות שיש בהם איפיון שמשפיע על התנהגות של דמות )מקל הליכה, פאה של מוצרט, חזה גדול,
ישבן, נעלים מיוחדות, משקפיים...(, חש להביא לשחקנים כבר בתחילת החזרות.

יש לתאר בכתב את התפאורה בצורה העשירה והמושלמת ביותר.