שיעור דרמה מספר 7א.
שיחה.
תרגיל קרא שש.
.1ישיבה במעגל, משתתף אחד יושב בתוך המעגל.
.2מעבירים חפץ מיד ליד במעגל, כאשר המשתתף שיושב באמצע המעגל מתחיל למנות את האותיות מהאות א
וזאת בעינים עצומות. לאחר זמן הוא עוצר ומכריז על האות אשר הגיע אליה.
.3על המשתתף אשר נימצא אצלו החפץ באותו רגע למנות 6תכונות.
.4אם לא הצליח למנות לפני שחזר אליו החפץ הוא ניכנס לתוך המעגל ומתחיל למנות את האותיות.

מסירות של כדור דימיוני במעגל: אני מוסר כדור... )נוצה(.

ב.
אימפרוביזציה לפי אותיות.
.1שני משתתפים יושבים על כיסאות זה מול זה.
.2הראשון חייב להתחיל את המשפט שלו מהאות א, השני מחזיר לו משפט באות ב
וכך הלאה.

ג.
תרגיל בעלת המסיבה )משעור .(6