דיאגרמות ואן

דיאגרמות ואן.

ר- רעיונות

שלב א: להבין מהם העיגולים ולדעת לקרוא אותם.- בוא נלך לשחות.

)1לילדים מגיל 6-9 בנו בריכה, צבעו בריכה זו,

כמו כן לילדים מגיל 11-14 בנו לידם בריכה. צבעו בריכה זו

לילדים מגיל 9-11 הרשו לשחות בשתי הבריכות.

וגם לדודיק בנו בריכה.

איזה בריכה מתאימה לכם ? - צירו את עצמכם כל ילד מצייר את כף הרגל שלו.

שם את המדבקה של כף הרגל שלו, בבריכה המתאימה.(אפשר גם עם ניר דבק).

ציור א1

)2הילדים מגיל 11לא רצו לעבור מבריכה לבריכה. אז החליטו לבנות את הבריכות בצורה שונה.

ציור א2

צבעו באדום היכן ישחו הילדים מגיל 6-9ציור א3

צבעו בכחול היכן ישחו הילדים מגיל 11-14ציור א.2

צבעו בצהוב היכן ישחו הילדים מגיל (_ 9-11בבריכה המשותפת) ציור א3

)3בריכה ענקית שכל מי שרוצה ניכנס לתוכה ובתוכה בריכה קטנה שרק ילדים בגיל 3יכולים להיכנס אליה. צבע את החלקים המתאימים. ציור א.5

)4כנ"ל בשאלות דומות מסוג דומה.

לבריכה אחת נכנסים ילדים שאוהבים ארטיק.

לבריכה שניה נכנסים ילדים שאוהבים גלידות.

לבריכה המשותפת נכנסים ילדים שאוהבים גם ארטיק וגם גלידה.

רשות ציורים של עיגולים ומערכות היחסים ביניהם.

איור א .6נימצא בתורת המשחקים והקומבינטוריקה בעמוד .37

ובספר סטטיסטיקה של האו"פ.

שלב ב לימוד ציור הבריכות.- גם אני רוצה לתכנן עולם מבריכות משלי.

ציורים הפוכים- מטרה לדעת לצייר דיאגרמות ון.

היכן יכולים לשוט הסירות מנייר של ניר. (שלא יכנסו לשטח של דודיק).

לראות שישנה יותר מתשובה אחת.

למשל: ישנן שני ילדים המשיטים סירות ניר כל אחד בבריכה שלו. אחד תומר והשני דודיק.

סירות אחדות של דודיק שטות בבריכה של תומר. שרטט את הבריכות. (שתי תשובות).

ציורים ב 1ו ב.2

שלב ג - מעבר מבריכות לשקילויות.- נימאס לי לשחות אמר דודיק ל.. אז נדמיין ונעשה כאלו אנו שוחים בבריכה.

)1כל הילדים שוחים בבריכה. ציור ג 1או ג.2

האם ישנם גם מבוגרים ששוחים בבריכה ? (אולי)

האם דודו בין ה 10שוחה בבריכה. (כן).

אבל זה לא נכון צעק דודיק לא כל הילדים שוחים בבריכה, חלקם לא אוהבים לשחות נכון אמרה .. אבל אנחנו במשחק שלנו ממציאים חוקים ואנחנו מממציאים עולמות אחרים, בעולם שהמצאנו עכשיו כל הילדים נימצאים בתוך בריכה עכשיו. הבנתי רק קצת אבל אם את אומרת שזה מישחק זה ניראה לי משחק כיפי גם אני יכול להמציא כן אמרה

אז אם אני אומר

)2שכל מי שאוהב לרוץ הוא זוכה בתחרויות ריצה אז מה זה אומר ?

ניראה נצייר בריכה של כל מי שאוהב לרוץ ובריכה גדולה של מי שזוכה בתחרויות וניראה מה קיבלנו. איור ג3

האם מי כל מי שזוכה בתחרויות ריצה אוהב לרוץ.

האם מי שלא אוהב לרוץ גם זוכה בתחרויות ריצה (אולי).

אבל איך זה יכול להיות התעצבן דודיק זה רק משחק אמרה.. ואז נירגע דודיק לעוד זמן רב.

)3חלק מהשולחנות בנויים מ 4רגלים. איור ג 4וג.

ישנן שתי אפשרויות.

אם שואלים שאלות התשובות צריכות להתאים לשתי האפשרויות.

האם כל השולחנות בנוים מ 4רגלים (לא).

האם כל מה שבנוי מ 4רגלים הוא שולחן (אולי).

האם ישנם שולחנות אשר לא בנוים מ 4רגלים כן.

* שואלים מספר שאלות דומות ואז מגיעים לשקילויות.

שלב ד שקילויות.

ישנה רק תשובה אחת האומרת אותו דבר. להוכחה יחשב בריכת ון.

שאלות דומות ישנן ב ספרי טומשין

בשני ספרי הלוגיקה הישומית.

שלב ה- הקשים.

חומר מספרי טומשין.

חשיבה אינדוקטיבית ודדוקטיבית תל.

ספרי פסיכומטרי.