הכרות דרך תחושות.


הקבוצה יושבת במעגל והמשתתפים עוצמים עיניים.

המנחה נוגע בחלק מהמשתתפים.

אחרי שפוקחים עיניים כל אחד מספר על תחושתו, ועל הקבוצה לנחש במי לא נגעו.

פיתוח התרגיל לכיוון ההכרות:

כל אחד מספר לאן המגע הביא אותו בתחושות הפנימיות.