מתנות/ תרגיל פרידה.


הערה: כדי להסתכל בתרגיל מעשים טובים .1

כל משתתף מגריל שם אחד מהקבוצה.

במשך שבועיים אחרי ההגרלה, כל משתתף עוקב אחרי המשתתף האחר שהוגרל וכותב מה שקורה לו, דברים שמאפינים אותו.

אחרי שבועים מביאים מה שכתבו (אפשר עם מתנות מאפיינות שקנו למשתתף).

קוראים את מה שניכתב והקבוצה מנסה לנחש על מי נכתבו הדברים.

וריציה:

תרגיל מתנות (עם או בלי לכתוב), לוקחים את המתנות שקנינו / עשינו ושמים את כולם במרוכז במרכז החדר. (יש לוודא שכולם הביאו מתנות).

משהו פותח את המתנה ומנסה לנחש למי מיועדת המתנה, עם לא צדק מי שהביא את המתנה אומר שהקבוצה לו צדקה אפשר ומנחשים שוב למי מיועדת המתנה. עם ההוראה היתה לכתוב אז קוראים גם את הדברים שנכתבו על המשתתף.

(ההוראה להביא מתנה שמאפיינת את האדם).

כדי לשים לב שיתכן שמתנה מאפיינת יותר ממשתתף אחד (וזהו פידבק).