פגישת דרמה 4 ב


א.
חימום:
הליכה בחדר.
מעל אנרגיה: תנועה של המנחה.
תנועה וקול של השם של כל אחד מהמשתתפים

ב.
מביאים את השיר לכל אחד יש שם של לאה גולדברג
המשתתפים נשאלים מדוע המנחה הביא את השיר ?

ג.
ממציאים בכתיבה סיפור כזב מדוע קורים לי כפי שקוראים לי. ) סיפור לא אמיתי(.

כאשר רצוי לשלב בסיפור את המילים הבאות:
חושך
שטיח
סיר
לוח שנה
ילקוט