בימוי - לימוד שיר

לימוד שיר:
למצא שיר בעל 7שורות לפחות המכיל בתוכו שמות של פעולות.
לילמוד בע"פ את השיר.
לאחר מכן שימוש בשיר ובחפץ.