דמות 11 : תרגיל ועד הבית.


כל אחד מקבל פתק ועליו רשום.

חכם.

פטפטן.

פחדן.

ניגרר.

מנהיג.

מתלהב.

דאגן.

יודע הכל.

שתלטן.

אדיש.

אכפתי.

אנטיפתי.

קמצן.

רעשן.

ממהר.

קוטר.

חלוקה לזוגות. כל זוג מקבל פתק ועליו רשום סיפור המסגרת:

אתם גרים בבית דירות גדול ואצל משפחת יעקובוביץ יש אסיפת דיירים. יש מספר נושאים על סדר היום:

.1החלפת מעלית.

.2רעש בין .14.00 - 16.00

.3החלפת היעד הקיים.