בימוי - תרגיל בימוי הכרות

תרגילי בימוי:
.1מתחלקים לזוגות, מספרים זה לזה סיפור ועורכים הצגות הדדיות. ואחכ מנחשים מי הציג את מי.
.2מתחלקים לזוגות, הולכים אחד אחרי השני ולומדים את ההליכה ההדדית זה של זה.