מספרי סיפורים - מלך מבגדד, סיפור כורדיסטני

המלך מבגדד, סיפור כורדיסטני
פעם היה מלך בבגדד,
והמלך רצה לדעת מי קדם לאלוהים.
הוא כינס את כל חכמיו, ושאל
היתה שתיקה ואחריה רחש, "איזה שאלה", "מה המלך רוצה"
המלך קם על רגליו: יש לכם שבוע לתת לי את התשובה, ולא אני אתלה את כולכם.


והחכמים קראו בספרים, חיפשו בכוכבים, מכשפות, שלחו שליחים לרחבי הארץ, אבל עוד לפני סוף היום השביעי
ישבו כולם בשער העיר, מתאבלים על מר גורלם.


בא יהודי לבגדד וראה את כל החכמים יושבים עצובים ובוכים,
שאל אותם: מדוע אתם מתאבלים,
אמרו לו.
אמר היהודי: אני אבוא לפני המלך,
שאלו אותו: אתה יודע ?
אמר להם: כן.


הביאו את היהודי לפני המלך,

שאל המלך את היהודי: אתה יודע מי היה לפני האלוהים ?
אמר לו היהודי: טוב אולי אני לא יודע ואני עלול להיהרג, אך יש לי שלוש בקשות לפני שתחרוץ את גורלי
אמר המלך: מהן בקשותיך
אמר היהודי: אחת אני רוצה את הבגדים שלך, שנתחלף בבגדים רק לכמה דקות. הבקשה השנייה שתיקנו לי שלוש
מאות אגוזים. והשלישית, אני רוצה שתספור את האגוזים בנוכחותי.
אני רוצה ששלוש המשאלות האלה יתמלאו, ואז אני אגיד לך את התשובה לשאלתך.


המלך פשט את בגדיו, ונתן אותם ליהודי, והיהודי פשט את בגדיו ונתן למלך,
התחלפו השניים בבגדים, היהודי לבש את הבגדים של המלך, והמלך לבש את הבגדים של היהודי. זו בקשה אחת.
השנייה, מייד ציווה המלך שילכו להביא שלוש מאות אגוזים.
הביאו את האגוזים.
אמר היהודי: כעת אני מצווה עליך לספור את האגוזים.

ספר אחת, שתיים, עד שש, היהודי המחופש למלך נתן מכה על ידי המלך ובלבל את כל האגוזים.
אמר לו היהודי: ספור טוב! איזה מין מלך אתה, אפילו לספור אגוזים אתה לא יודע?!
אמר המלך טוב טוב אני אספור עוד פעם... החל שוב לספור את האגוזים, הגיע בספירה עד שבע, שוב נתן לו
היהודי מכה על היד ובלבל את כל האגוזים, ושוב טעה בספירה.
שוב העליב את המלך ושוב צעק עליו ואמר לו: תתחיל לספור יפה והקפד לספור טוב.
החל לספור המלך: אחד...
שוב צעק היהודי על המלך: ספור יפה!
המלך התעצבן אבל הוא לא יכול כעת לומר דבר או לגעור בו.
טוב, אומר לו, מה אתה רוצה ? אני מתחיל באחד וממשיך לספור, איך סופרים, לא מתחילים מאחד ?
אמר לו היהודי: מתחילים באחד לספור ?
אמר המלך: בוודאי אלא משתים ?
אמר לו היהודי: אתה בטוח שאין דרך אחרת לספור אלא רק מאחד מתחילים לספור
אמר המלך: זהו אין אפשרות אחרת לספור אלא להתחיל באחד או אחת...
אמר לו היהודי: איך אתה דורש שיאמרו לך מי היה לפני האלוהים.
אלוהים הוא האחד ואין לפני האלוהים.


הבין המלך, וביקש מהיהודי החכם להישאר לידו, והפך אותו לראש מועצת החכמים.