מספרי סיפורים - הכנסה למבחן.1מציאת הרצון הפעולה- אנחנו מזהים אותו בתוך הדיאלוג. )בילהה יותר הדגישה(

.2תחנה דרמטית- רצון ומעצור )נועם יותר הדגיש(.

עבודה על המלך מבגדד

לא להמשיך לספר אחרי ההסבר.
לא פתרון טוב כפר של חכמים אלא וזירים אשר הובטח להם ממון רב או תליה.

למה המלך שואל את השאלה מי היה לפני האלוהים ?
אפשרויות:
מלך שחותר אחרי האמת אח בצורה אינטלקטואלית, הבעיה הזאתי באמת מציקה לו, והוא רוצה לקבל את
הפתרון שלה בכל מצב.
שנתו נודדת ויש לו אובססיה,
יש לו סיוט,
המלך הוא חוקר אינטלקטואלי ולא רגשי.
רוצה וזהו
מדרבן אותו לחשוב

מה המניע של היהודי ?
אפשרויות:
סוחר,
רוצה ללמד,
רוצה שסוף סוף יכירו בו,
רוצה לנסות את כוחו בלעזור כמעין שליחות )עודד(, שרוצה לעזור בכל מחיר, ומקווה שהוא יצליח לעזור.
מתקן עולם,
חדור שליחות לתקן את העולם.

מתי היהודי יודע מהי הצורה שהוא יסביר למלך ?
אפשרויות
שהוא שומע את האולטימטום של המלך
כשהוא הולך למלך
כשהוא לפני המלך. ואז הוא רואה את המלך ובודק.

איפה מתרחשת השיחה ?
אפשרויות:
בחצר
באולם
בחדר פנימי

השיחה בין היהודי והמלך

מדוע המלך מסכים ?
אפשרויות:
סקרנות,
באמת רוצה לקבל את התשובה
מי יכול עליו
היהודי מעורר את אימונו,
רוצה לצאת להרפתקה.

יש פה היפוך תפקידים, אפשרות לדיאלוג אמיתי עם החלפת הבגדים
כדאי לעבוד עם האינטונציה של המלך ושל היהודי אשר מתחלפות עם החלפת הבגדים.

המלך מפסיק מהמונופול שלו, ומתחיל הדיאלוג האמיתי.
יתכן שהמלך ניראה כמו ילד שהולך אחרי הסקרנות שלו
ברור שהרצונות השונים מכתיבים את האינטונציה.