הדרכה לחונכי פרח

תנאים לשיתוף פעולה פורה
)חונכי פרח 12בדצמבר .(1997

שיהיו זמנים מוגדרים.
מטרות משותפות.
הגדרה וחלוקת תפקידים.
דרכי קבלת החלטות. )הצוות יגדיר איך הוא מקבלים החלטות(.
אווירה נינוחה.
הסכמה על מטרות הצוות.
שותפות.
הזכות להיות שונה.
מוטיבציה אישית.
איכפתיות.
עמידה בזמנים.
יכולת בקשת עזרה.
הומור.
התפשרות.
רגישות לזולת.
קבלה הדדית.
כבוד הדדי.
הבנה.
פתיחות.
גמישות.
הקשבה.
קבלת משוב.
נתינת משוב.
לויאליות.
אימון.
סובלנות.
סבלנות.
אמינות.
עזרה הדדית.
כנות.
מיקצועיות.
אינושיות.