בימוי - תרגיל דידקטי עם רעיון של אווירה, תחושה רגש.

תרגיל דידקטי עם רעיון של אווירה, תחושה רגש.


בונים רעיון מומחש לשנים. תוך כדי כתיבת הפעולות המפורטות המלאות.
אח"כ יש ללמד שחקן נוסף.
יש להציג את הקטע לאחר חזרות מדויקות.
)אסור שהטקסט יאמר את הרעיון(.
הרעיון יכול להיות חרדה, שימחת חיים וכד'.

ניו אנס צבעוני לתרגיל הדידקטי:
צבעוניות של חלל הבמה )ריצפה, תקרה, קירות, רקע אחרי המסך, תלבושות צבעוניות לא בהכרח אבסטרקטיות(.