מעשים טובים / תרגיל פרידה.


.1כחודש לפני סיום השנה עורכים הגרלה. וכל אחד מגריל שם אחד מילדי הקבוצה שאיננו שמו.

.2במשך שבועיים מהפגישה הזאת. כל אחד עוקב אחרי המשתתף שהגריל ורושם את כל המעשים הטובים שהוא עשה (אפשר לחלק פנקסים ועטים לכל משתתף בתחילת המשימה).

.3בתום השבועיים, בתאריך קבוע, כל אחד מוציא את רשימת הדברים הטובים.

המשתתף הראשון מקריא את הרשימה מבלי להגיד את השם, הוא מדבר בלשון זכר.

ובסוף אחרי ניחושים מצד הקבוצה הוא מגלה את השם ועוברים למשתתף הבא.

תרגיל משעשע.

וריציה: אפשר לעשות תרגיל זה עם מתנות.