שיעור בימוי הלנהכשעובדים על מחזה כדאי לאסוף חומר על הנושאים הבאים:

- מחזאי
- תקופה במאי
- מקום חיים
- פולקלור של התקופה
- טקסט
- תקופת המחזה.
- לבוש
- מזל אוויר
- פוליטיקה
- מעמד חברתי
- מוסיקה
- גינונים
- בדיקת השפה
- אמצעי תחבורה
- תקשורת
- כדאי גם לבדוק יצירות אומנות שהוצגו בתקופת כתיבת המחזה.הערה: באוניברסיטת תל אביב וירושלים נמצאים כל המחזות שהוצגו בתיאטרונים הממוסדים בישראל.
לעתים קרובות יש גם את ספר הבימוי של ההצגה.

אחרי סיום הניתוח והקריאה יש להכין דף לכל דמות.

הדמות מדבר על עצמה
דמות: אדיפוס
אומר על עצמו )אובייקטיבי(,

יחף
בגד ארוך
ירוק

המידע הזה מוביל את הבמאי לעשייה, והוא מאוד חשוב.

לאחר מכן יש לעשות טבלה של מה הדמויות האחרות אומרות על הדמות שלנו למשל אדיפוס )דבר זה עוזר לדעת מהי מערכת היחסים בין אדיפוס לדמויות אחרות(.

דמות

טרזיאס

אובייקטיבי

את מערכת היחסים בונים רק בין הדמויות לבין עצמן.
בבית הבובות לדוגמא מה נורה אומרת על לינדה ומה לינדה אומרת על נורה.

חשוב להבין איפה מערכת היחסים מתחילה ועד היכן הם מגיעים איתה.

עלינו להשתמש בכל מה שכתבו במחזה, כי המחזאי מתאר חיים אורגנים.

עבודה עם שחקנים:
בחינוך כדאי לספק אצל ילדים/ חובבים את הבקשות והרצונות שלהם.
כדי שילד או שחקן יצליח עליו לעשות משהו שהוא מסוגל לעשות, כך זה לא יראה מאולץ, כי אנו לא נכריח אותו.

קודם עושים קריאה ראשונה.

שעורי בית:
יש למצוא מונולוג שמבטא את הדמות.

* יש לבדוק את הפעולות הנפשיות של הדמות.
* מה אומרים על הדמות ומה הדמות אומרת על עצמה.
* לסמן ביטים.

ביט:
ביט זהו שינוי רצון, תוספת לרצון או שינוי כיוון.
זה יכול להיות פעולה פיזית או נפשית.
במקום שהרצון משתנה יש ביטים, יכול להיות גם ביט בלתי מילולי.

* מי האדם שהדמות מדברת אליו.
)יש למצוא את הדמות אליה מדבר הדמות שבחרנו כדאי שהמילים יגיעו, יהיו נכונות(.