פגישות סובלנות דילמה

דילמה

קובי מתכנן מסיבת כיתה פגזית עם די ג'יי. הוא הזמין את כל הכיתה וגם את יוחקה )שחלק מהחברה לא אוהבים
אותו ונהנים לרדת עליו(.
כמה חברים טובים של קובי לוחצים עליו שלא להזמין את יוחקה למסיבה למרות שהוא חלק מהכיתה.

מצאו 5סיבות טובות למה להזמין את יוחקה למסיבה.
מצאו 5סיבות טובות למה לא להזמין את יוחקה למסיבה.


דילמה

במסיבת הכיתה האחרונה ביום העצמאות שערך קובי הביאה שירלי סיגריות חשיש והחברה התחילו לעשן.
יוכי ישב ליד ולא עישן. החברה אמרו ליוכי לעשן, וטענו שמי שלא מעשן הוא פחדן וחנון והתחילו לרדת עליו.

האם לפי דעתך יוכי ייקח את הסיגרייה ולמה ?