שיעור בימוי 1: הלנה


א.
מתחילת השיעור עד אמצעיתו נערכה הכרות אישית. כל אחד הציג את עצמו ואת הרקע שלו.

ב.
הלנה הסבירה על השעורים:
הדגישה את החשיבות של העבודה בבית.
דיברה על הבחירה של הבמאי את המחזה ואת האמירה היצירתית שלו.
הדגישה את האורגניות, שחייבת להיות בבמה, ביצירה בכלל. כלומר חשוב שמה שיהיה על הבמה ובכלל יהיה לו חיים משלו, יהיה מסוגל לנשום בפני עצמו.
השוותה לאורגניות שקימת בבן אדם.
הסבירה שאורגניות היא לא הרמוניה.

ג.
שעורי הבית.

טקסט.

- שמעתי רעש
- אני לא שמעתי כלום
- יש מישהו ליד הדלת
- מי אתה חושב שיבוא בשעות כאלה
- אני לא חושב
- אני הולך לבדוק
- לא
- למה
- ש... תן לשמוע


יש ליצור מצב, זמן, מקום ושתי דמויות שעוברות את התהליך של הטקסט הזה.

יש ללמוד את הטקסט בעל פה.

בפגישה הבאה נתחלק לזוגות. כל אחד ילמד את השני את תפקיד אחד, והוא עצמו ילמד תפקיד שני. כל זוג יציג את מה שהכין. )שתי הצגות(.